پرسشنامه استخدام برنامه نویس

1) اطلاعات شخصی

2) مدارک تحصیلی

مدرک رشته تحصيلی نام موسسه/دانشگاه شهر تاریخ شروع تاریخ خاتمه معدل
ديپلم
پیش دانشگاهی
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری تخصصی

3) دوره های تخصصی

نام دوره تخصصي نام موسسه آموزشي شهر مدت(ساعت) تاريخ شروع تاريخ خاتمه امتياز

4) زبانه های خارجی

نام زبان خارجي میزان تسلط در خواندن میزان تسلط در نوشتن میزان تسلط در مکالمه
انگلیسی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
عربی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
روسی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
فرانسوی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
آلمانی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی

5) مهارتهای نرم افزاری

نام مهارت میزان آشنایی توضیحات
راه اندازی شبکه LAN عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کار در محیط شبکه LAN عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم مدل‌سازی و طراحی بانک‌های اطلاعاتی عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم پایه، class library و ابزار NET Framework 4.5 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم پیاده سازی MS SQL عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر ADO.NET عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر برنامه‌نویسی T-SQL عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر زبان برنامه‌نویسی VB.Net عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر زبان برنامه‌نویسی #C عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر مفاهیم OOP عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر گزارش ساز Stimul عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر گزارش ساز Crystal عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
تسلط بر تکنولوژی ASP.Net عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی

6) پروژه های انجام شده

نام پروژه کارفرما تاریخ تولید مدت تولید زبان برنامه نویسی بانک اطلاعاتی گزارش ساز

7) سوابق كاری

نام محل کار تاريخ شروع تاريخ خاتمه علت خاتمه شغل یا سمت حقوق ماهانه(ريال) بيمه شماره تماس

8) مشخصات دو نفر از كساني كه با شما آشنايي كامل داشته باشند

نام و نام خانوادگي محل کار شغل يا سمت وابستگي تلفن تماس