پرسشنامه استخدام کارشناس پشتیبانی

1) اطلاعات شخصی

2) مدارک تحصیلی

مدرکرشته تحصيلینام موسسه/دانشگاهشهرتاریخ شروعتاریخ خاتمهمعدل
ديپلم
پیش دانشگاهی
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری تخصصی

3) دوره های تخصصی

نام دوره تخصصينام موسسه آموزشيشهرمدت(ساعت)تاريخ شروعتاريخ خاتمهامتياز

4) زبانه های خارجی

نام زبان خارجيمیزان تسلط در خواندنمیزان تسلط در نوشتنمیزان تسلط در مکالمه
انگلیسی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
عربی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
روسی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
فرانسوی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی
آلمانی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی عدم آشنایی ضعیف خوب عالی

5) مهارتهای نرم افزاری

نام مهارتمیزان آشناییتوضیحات
کاربری ويندوز XP عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری ويندوز 7 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری ویندوز 8 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری ویندوز 10 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری ویندوز سرور 2008 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری ویندوز سرور 2012 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری ویندوز سرور 2016 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
نصب ویندوز و درایور های ویندوز عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
نصب مایکروسافت آفیس عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
نصب ویروس یاب ها عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری مایکروسافت WORD عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کاربری مایکروسافت Excel عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
راه اندازی شبکه LAN عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
کار در محیط شبکه LAN عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
نصب و راه اندازی SQL2000 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
نصب و راه اندازی SQL2008 عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی
آشنایی با دستورات SQL عدم آشنایی ضعیف متوسط خوب عالی

6) آشنایی با نرم افزار های مالی و اداری

نام نرم افزارنصبکاربریآموزشپشتیبانیاستقرارنحوه یادگیری

7) سوابق كاری

نام محل کارتاريخ شروعتاريخ خاتمهعلت خاتمهشغل یا سمتحقوق ماهانه(ريال)بيمهشماره تماس

8) مشخصات دو نفر از كساني كه با شما آشنايي كامل داشته باشند

نام و نام خانوادگيمحل کارشغل يا سمتوابستگيتلفن تماس