نقش فناوری اطلاعات در دگرگون‌ سازی حسابرسی

دگرگون سازی حسابرسی


مقدمه


دگرگون سازی حسابرسی : محیط کسب‌وکار، پویا و همیشه دستخوش تغییر و دگرگونی است. فناوری مدام در حال تغییر و پیچیده‌تر شدن است. شرکتها و سازمانها به‌دنبال فناوری جدید برای ارتقای کارایی فرایندهای کسب‌ و کارشان هستند و از این‌ رو سیستمهای اطلاعاتی پیچیده‌تر شده‌اند. حوزه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به‌شدت تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید