احکام مالیاتی قانون بودجه 1397 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه 1397 کل کشور

١- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می شود. بیشتر بخوانید

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

فصل اول : تعاریف

ماده 1) در این آئین­ نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب) قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.

ج) اشخاص حقوقی:کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند.دستگاه های اجرایی موضوع ماده( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب می شوند. بیشتر بخوانید

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

سوال ۱: روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟

پاسخ: مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز ، اعشار و هر گونه علامت دیگری وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی نمیباشد.


سوال ۲: در سامانه آفلاین دریافت اطلاعات مالیاتی مسیر فایل اکسس کجاست؟

پاسخ: آدرس فایل اکسس شما در قسمت بالای پس زمینه برنامه درج شده است. ضمنا پس از پایان عملیات در قسمت پایین رسید نیز آدرس فایل موجود می باشد بیشتر بخوانید

مالیات بر ارزش افزوده ؛ منبعی پایدار برای تامین بودجه

مالیات بر ارزش افزوده ؛ منبعی پایدار برای تامین بودجه


مالبات بر ارزش افزوده


رشد شتابنده شهرنشینی از جمله مهمترین ویژگی‏ها دوران معاصر است که الزامات و پیامدهای خاص خود را به همراه دارد. افزایش جمعیت شهرنشین و به تبع آن رشد شهرها از جمله مهمترین دلایلی است که تاثیرات عمیق آن را در حوزه‏ های مختلف از تحولات سیاسی و اجتماعی گرفته تا جرایم و بزه کاری‏ ها می‏توان سراغ گرفت. از این روست که ارائه خدمات و زیرساخت‏های بنیادین برای شهرنشین‏ها در حال حاضر اهمیت زیادی به خود گرفته است و مدیریت امور شهر را به یکی از پرچالش ‏ترین حوزه ‏های مدیریتی در سراسر جهان تبدیل کرده است.( مالیات بر ارزش افزوده )
بیشتر بخوانید

جرایم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟

جرایم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م


ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم تکالیفی را برای مودیان در نظر گرفته است که عدم رعایت این تکالیف مشمول جرایم ماده 169 می گردد.


الف) در صورت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود.( ماده 169 )

بیشتر بخوانید