نوشته‌ها

استاندارد حسابرسی شماره 240

مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ ، در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ (تجدیدنظر شده 1384‌)


کلیات‌


1 . هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌ در حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌. اگرچه‌ محور این‌ استاندارد، مسئولیت‌ حسابرس‌ درباره‌ تقلب‌ و اشتباه‌ است‌، اما مسئولیت‌ اصلی‌ پیشگیری‌ و کشف‌ تقلب‌ و اشتباه‌ به‌ عهده‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ می‌باشد. بیشتر بخوانید