پس زمینه
پرتال مشتریان اخوان
اخوان در شبکه های اجتماعی

نرم افزار های اخوان محاسب جنوب

بسته شرکت های خدماتی

بسته شرکت های خدماتی شامل نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حقوق و دستمزد ، نرم افزار خزانه داری و نرم افزار دارایی ثابت می گردد. بدیهی است شرکت های خدماتی تنوع زیادی دارند و برخی از شرکتها فقط نیاز به نرم افزار حسابداری دارند و برخی نیز به تمامی نرم افزارهای مالی اخوان نیاز دارند

نرم افزار حسابداری خدماتی
نرم افزار حسابداری فروشگاهی

بسته شرکت های بازرگانی

بسته شرکت های بازرگانی شامل نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حقوق و دستمزد ، نرم افزار خزانه داری ، نرم افزار فروش ، نرم افزار خرید و انبارداری و نرم افزار دارایی ثابت می گردد. شرکت های بازرگانی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدمات می نمایند می توانند از این بهره ببرند. تهیه گزارشات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ( فایل TTMS ) یکی از قابلیت های این بسته می باشد.

بسته شرکت های پیمانکاران

بسته شرکت های پیمانکاری شامل نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حسابداری پیمانکاری، نرم افزار حقوق و دستمزد ، نرم افزار خزانه داری ، نرم افزار خرید و انبارداری و نرم افزار دارایی ثابت می گردد. شرکت های پیمانکاری که به عنوان مقاطعه کار برای دولت یا سایر شرکتهای غیر دولتی پروژه ها را اجرا می نمایند می توانند از این بسته بهره ببرند. آگاهی از آخرین وضعیت پیمان ها و همچنین تهیه گزارشات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ( فایل TTMS ) یکی از قابلیت های این بسته می باشد.

نرم افزارحسابداری پیمانکاری
نرم افزار حسابداری تولیدی

بسته شرکت های تولیدی

بسته شرکت های تولیدی شامل نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حقوق و دستمزد ، نرم افزار خزانه داری ، نرم افزار خرید و انبارداری ( به همراه زیر سیستم تجریه و ترکیب ) ، نرم افزار دارایی ثابت ، توزیع مواد و مصالح و نرم افزار وصول مطالبات می گردد. شرکت های تولیدی با خرید این بسته می توانند بهای تمام شده کالای تولیدی خود را به سادگی محاسبه نمایند، بر روند توزیع محصولات خود نظارت داشته باشند و مطالبات خود را به سادگی پی گیری نمایند. گزارشات و کنترلهای متنوع و همچنین تهیه گزارشات فصلی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ( فایل TTMS ) یکی از قابلیت های این بسته می باشد.