اسنادندارد حسابداری

دانلود استانداردهای حسابداری ایران

هر شخصی که بعنوان حسابدار یا حسابرس درحرفه حسابداری مشغول است یا قصد ورود به این حرفه ها را دارد، می بایست شناختی نسبی از استانداردهای حسابداری به ویژه استانداردهای حسابداری پرکاربرد داشته باشد. که متاسفانه اکثر حسابداران عزیز به این مهم توجهی ندارند. لذا از این رو در این مطلب قصد داریم استانداردهای حسابداری ایران را معرفی و استانداردهایی را که بسیار بیشتر از سایر استانداردهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند را بطور خلاصه بررسی می کنیم.