استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 450

دانلود استاندارد حسابرسی 450 – ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی

کلیات

دامنه كاربرد

1- در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در زمینه ارزیابی اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی و اثر تحریفهای اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورتهای مالی مطرح شده است. در استاندارد 700[1]، مسئولیت حسابرس برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی توصیف گردیده است که براساس آن حسابرس باید مشخص کند که آیا از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد اطمینان معقولی کسب شده است یا خیر. حسابرس ملزم است در نتیجه‌گیری خود، اثر تحریفهای اصلاح نشده، در صورت وجود، بر صورتهای مالی را طبق این استاندارد ارزیابی کند. مسئولیت حسابرس در قبال کاربرد صحیح مفهوم اهمیت در برنامه‌ریزی و انجام حسابرسی صورتهای مالی، در استاندارد 320[2] توصیف شده است.

تاریخ اجرا

2- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آن از اول فروردین 1388 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

اهداف

3- هدف این استاندارد کمک به حسابرس برای ارزیابی موارد زیر است:

الف ـ اثر تحریفهای شناسایی شده بر حسابرسی، و

ب  ـ اثر تحریفهای اصلاح نشده بر صورتهای مالی.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟