استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25 – گزارشگری بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود

مقدمـه‌

1- هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یك‌ واحد تجاری‌ است‌. این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نیز مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ است‌ كه‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در موارد زیر كمك‌ می‌كند :

الف.  درك‌ بهتر عملكرد گذشته‌ واحد تجاری‌،

ب ‌.  ارزیابی‌ بهتر مخاطرات‌ و بازده‌های‌ واحد تجاری‌، و

ج  .  قضاوتهای‌ آگاهانه‌تر در مورد كل‌ واحد تجاری‌.

2- برخی‌ واحدهای‌ تجاری‌، محصولات‌ و خدمات‌ متنوعی‌ تولید و ارائه‌ می‌كنند یا در مناطق‌ جغرافیایی‌ متفاوتی‌ فعالیت‌ دارند كه‌ از نرخهای‌ سودآوری‌، فرصتهای‌ رشد، انتظارات‌ آتی‌ و مخاطرات‌ مختلفی‌ برخوردارند. اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ یك‌ واحد تجاری‌ و عملیات‌ آن‌ در مناطق‌ جغرافیایی‌ متفاوت‌، كه‌ اغلب‌ اطلاعات‌ قسمت‌ نامیده‌ می‌شود، برای‌ ارزیابی‌ مخاطرات‌ و بازده‌های‌ یك‌ واحد تجاری‌ مفید است‌.

دامنه ی کاربرد

3- كلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ كه‌ اوراق‌ سهام‌ آنها به‌ عموم‌ عرضه‌ می‌شود یا در جریان‌ انتشار عمومی‌ است‌ باید الزامات‌ این‌ استاندارد را رعایت‌ كند.

4- سایر واحدهای‌ تجاری‌ چنانچه‌ داوطلبانه‌ در صورتهای‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، اطلاعات‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ را افشا نمایند، باید الزامات‌ این‌ استاندارد را به طور كامل‌ رعایت‌ كنند.

5- هنگام‌ ارائه‌ مجموعه‌ صورتهای‌ مالی‌ جداگانه‌ واحد تجاری‌ اصلی‌ همراه‌ صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌، اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قسمتها فقط‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ ارائه‌ می‌شود.

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

منبع : سازمان حسابرسی