استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 26 – فعالیتهای‌ کشاورزی

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ “مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد

1- كاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اینكه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی مربوط‌ باشد :

الف ‌. داراییهای‌ زیستی‌، و

ب‌  . تولید کشاورزی در زمان‌ برداشت‌.

2- این‌ استاندارد در موارد زیر كاربرد ندارد :

الف ‌. زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود مراجعه‌ شود)، و

ب‌ .  داراییهای‌ نامشهود مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره 17 با عنوان‌ داراییهای‌ نامشهود مراجعه‌ شود).

3- این‌ استاندارد در مورد تولید کشاورزی ، یعنی‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌، تنها در زمان‌ برداشت‌، كاربرد دارد. بعد از زمان‌ برداشت‌، تولید كشاورزی‌ تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 با عنوان‌ حسابداری‌ موجودی‌ مواد و كالا یا سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ خواهد بود. بنابراین‌، این‌ استاندارد به‌ فراوری‌ محصولات‌ کشاورزی بعد از زمان‌ برداشت‌ مربوط‌ نمی‌شود؛ برای‌ مثال‌، فرایند فراوری‌ انگور تا سركه‌ توسط‌ باغدار پرورش‌دهنده‌ انگور مشمول‌ این‌ استاندارد نیست‌. هرچند چنین‌ فرایندی‌ می‌تواند به‌طور منطقی‌ و طبیعی‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ محسوب‌ شود و با دگردیسی‌ زیستی‌ تا حدی‌ مشابه‌ باشد، اما این‌ نوع‌ فراوری‌ در این‌ استاندارد در تعریف‌ فعالیت‌ كشاورزی‌ قرار نمی‌گیرد.

4- جدول‌ زیر نشان دهنده‌ نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌، تولیدات‌ كشاورزی‌ و محصولاتی‌ است‌ كه‌ از فراوری‌ پس از برداشت‌ حاصل‌ می‌شود :

داراییهای‌ زیستی‌

تولیدات‌ كشاورزی‌

محصولات‌ فراوری‌ شده‌ بعد از برداشت‌

گوسفند پشم‌ نخ ، فرش‌
گله‌ شیری‌ شیر پنیر
گوساله‌ گوشت‌ سوسیس‌
مرغ‌ تخم‌گذار تخم‌ مرغ‌ محصولات‌ غذایی‌
ماهی‌ گوشت‌ كنسرو ماهی‌
تاكستان‌ انگور سركـه‌
درخت‌ سیب‌ سیب‌ كمپوت‌
گیاهان‌ پنبـه‌ نخ‌ ، پارچه‌
نیشكر شكر
بوته‌ چای‌ برگ‌ چای‌ چای‌ خشك‌
درختان‌ جنگل‌ مصنوعی‌ تنه‌ درخت‌ الوار

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

منبع : سازمان حسابرسی