استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 27 – طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی

(لازم‌الاجرا برای کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین 1384 یا بعد از آن شروع می‌شود)

دامنه‌ كاربرد

1- بكارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگیالزامی‌ است‌.

2- كلیه‌ صندوقهایی‌ كه‌ متولی‌ اجرای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی می‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، صندوق‌ بازنشستگی كشوری‌ و صندوقهای‌ شركتها و سازمانها مشمول‌ این‌ استاندارد هستند. طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی كه‌ شخصیت‌ حقوقی‌ جداگانه‌ای‌ ندارند نیز در صورت‌ گزارشگری‌ مستقل‌، مشمول‌ این‌ استاندارد می‌باشند. الزامات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌ درصورتی‌ برای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ كاربرد دارد كه‌ توسط‌ این‌ استاندارد جایگزین‌ نشده‌ باشد.

3- این‌ استاندارد با حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ برای‌ تمام‌ اعضا به‌ عنوان‌ یك‌ گروه‌ سر و كار دارد و به‌ گزارش‌ درباره‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ هریك‌ از اعضا نمی‌پردازد.

4- این‌ استاندارد در مورد طرحهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ بیمه‌ بیكاری‌ و خدمات‌ درمانی‌ كه‌ توسط‌ برخی‌ سازمانها و صندوقها در كنار طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ اداره‌ می‌شود، كاربرد ندارد. صندوقهای‌ بازنشستگی‌ كه‌ به‌طور همزمان‌ متولی‌ انجام‌ این‌ موارد می‌باشند اطلاعات‌ مرتبط‌ با طرحهای‌ مزبور را برمبنای‌ الگوی‌ صورتهای‌ مالی‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد، در صورتهای‌ مالی‌ صندوق‌ بازنشستگی‌ تركیب‌ و حسب‌ مورد اطلاعات‌ تفكیكی‌ ارائه‌ می‌كنند.

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

منبع : سازمان حسابرسی