استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 620

دانلود استاندارد حسابرسی 620 – استفاده از کار کارشناس حسابرس

(تجدید نظر شده 1398)

دامنه كاربرد

1- در این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس در ارتباط با کاری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی متخصص در حوزه‌ای غیر از حسابداری و حسابرسی، برای کمک به حسابرس در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب انجام می‌شود، مطرح شده است.

2- در این استاندارد موارد زیر مطرح نمی‌شود:

الف . شرایطی که در آن، تیم حسابرسی شامل عضو، یا بهره‌مند از مشاوره یک شخص حقیقی یا حقوقی، متخصص در یک شاخه تخصصی حسابداری یا حسابرسی است، که این موضوع در استاندارد 220 مورد بحث قرار گرفته است، یا

ب . استفاده حسابرس از کار شخص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص در حوزه‌ای غیر از حسابداری و حسابرسی که توسط واحد تجاری برای کمک به تهیه صورتهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد (کارشناس واحد تجاری)، که این موضوع در استاندارد 500 مورد بحث قرار گرفته است.

مسئولیت حسابرس در خصوص اظهارنظر

3- مسئولیت اظهارنظر حسابرسی ارائه شده صرفاً متوجه حسابرس است و این مسئولیت با استفاده او از کار کارشناس حسابرس کاهش نمی‌یابد. با وجود این، اگر حسابرسی که از کار کارشناس حسابرس با رعایت الزامات این استاندارد، استفاده می‌کند، به این نتیجه برسد که کار کارشناس برای مقاصد حسابرس کفایت می‌کند، حسابرس ممکن است یافته‌ها یا نتیجه‌گیری‌های کارشناس در حوزه تخصصی وی را به عنوان شواهد حسابرسی مناسب بپذیرد.

تاریخ اجرا

4- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از اول فروردین 1398 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

اهداف

5- اهداف حسابرس به شرح زیر است:

الف. تصمیم‌گیری در مورد استفاده یا عدم استفاده از کار کارشناس حسابرس، و

ب . در صورت استفاده از کار کارشناس حسابرس، تصمیم‌گیری در مورد کفایت آن کار برای مقاصد حسابرس.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟