استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 705

دانلود استاندارد حسابرسی 705 – اظهارنظر های تعدیل شده در گزارش حسابرس مستقل

این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی 200 ” اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود.

دامنه کاربرد

1- در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با ارائه گزارش مناسب برای شرایطی مطرح شده است كه حسابرس جهت اظهارنظر طبق استاندارد 700[1] (تجدید نظر شده 1389)، به این نتیجه رسیده باشد که تعدیل اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ضروری است.

انواع اظهارنظر های تعدیل شده

2- در این استاندارد سه نوع اظهارنظر تعدیل شده با عناوین ”اظهارنظر مشروط“، ”اظهارنظر مردود“ و ”عدم اظهارنظر “ مشخص شده است. تصمیم‌گیری در مورد نوع اظهارنظر ، به موارد زیر بستگی دارد: (رك: بند ت‌ـ1)

الف ـ  ماهیت موضوعی كه منجر به تعدیل شده است. این موضوعات شامل موارد زیر است:

– وجود تحریف در صورتهای مالی

– محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب

– ابهام اساسی

ب ـ قضاوت حسابرس دربارة بااهمیت یا فراگیر بودن آثار وجود تحریف یا آثار احتمالی محدودیت بر صورتهای مالی.

تاریخ اجرا

3- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1390 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

هدف

4- هدف حسابرس ارائه نظر تعدیل شده صریح و مناسب، نسبت به صورتهای مالی در مواردی است كه:

الف ـ  حسابرس براساس شواهد حسابرسی كسب شده، به این نتیجه برسد كه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت نیست؛ یا

ب ـ حسابرس قادر به كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب برای نتیجه‌گیری در مورد عاری بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت نباشد.

 

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟