استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 2410

دانلود استاندارد بررسی اجمالی 2410 – بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

كلیات

1- هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط ‌با مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس و شكل و محتوای گزارش وی در مواردی ‌است كه بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای‌ صاحبكار حسابرسی را به ‌عهده می‌گیرد. استفاده از اصطلاح ” حسابرس“ در این استاندارد به معنای انجام حسابرسی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای نیست، بلکه به این دلیل است كه بررسی اجمالی این اطلاعات توسط حسابرس مستقل واحد تجاری انجام می‌شود. این استاندارد معطوف به بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای توسط حسابرس واحد تجاری است. اما در مواردی که حسابرس واحد تجاری، بررسی اطلاعات مالی تاریخی غیر از اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای (از جمله صورتهای مالی سالانه) واحد مزبور را به عهده می‌گیرد، این استاندارد با انجام تعدیلات لازم نیز بکار گرفته می‌شود.

2- منظور از اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای در این استاندارد، اطلاعاتی است كه طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می‌شود و دربرگیرنده مجموعه كامل یا فشرده صورتهای مالی برای دوره‌ای كوتاه‌تر از سال مالی واحد تجاری است.

3- حسابرس باید بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای را طبق الزامات این استاندارد انجام ‌دهد. حسابرس با انجام حسابرسی صورتهای مالی سالانه، از واحد تجاری و محیط آن، شامل كنترلهای داخلی، شناختی كافی كسب می‌كند. در مواردی كه حسابرس به بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای می‌پردازد، با انجام پرس‌وجو در جریان بررسی اجمالی، این شناخت را به روز می‌کند. این امر در تشخیص پرس‌وجوهای لازم و تعیین روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی قابل اجرا به حسابرس یاری می‌رساند. چنانچه حسابرس دیگری غیر از حسابرس واحد تجاری برای بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای تعیین شود، بررسی اجمالی را طبق استاندارد2400، انجام می‌دهد.

از آنجا كه شناخت این حسابرس از واحد تجاری و محیط آن، شامل كنترلهای داخلی، معمولاً به اندازه شناخت حسابرس واحد تجاری نیست، لازم است برای دستیابی به اهداف بررسی اجمالی، پرس و جوها و روشهای متفاوتی را انجام دهد.

 

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟