استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 2400

دانلود استاندارد بررسی اجمالی 2400 – بررسی اجمالی صورتهای مالی

كلیات‌

1-  هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس در مواردی است که حسابرسی غیراز حسابرس واحد تجاری بررسی اجمالی صورتهای مالی را انجام می‌دهد. در این استاندارد همچنین درباره شکل و محتوای گزارشی که حسابرس در این گونه موارد صادر می‌کند، استانداردها و راهنماییهای لازم ارائه شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای توسط حسابرس واحد تجاری باید طبق استاندارد 2410 ، انجام شود.

2- موضوع این استاندارد، اساساً بررسی اجمالی صورتهای مالی است، اما می‌تواند با انجام تعدیلات لازم با توجه به شرایط مربوط، برای بررسی اجمالی سایر اطلاعات مالی تاریخی نیز بکار گرفته شود. ضوابط ارائه شده در سایر استانداردهای حسابرسی نیز می‌تواند حسابرس را در بکارگیری این استاندارد یاری رساند.

هدف‌ از بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌

3- هدف‌ از بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌ این‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ بتواند براساس‌ رسیدگیهایی‌ كه‌ بمراتب‌ محدودتر از حسابرسی‌ است‌ و تمام‌ شواهد لازم‌ و كافی‌ را برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ تامین‌ نمی‌كند، چنین‌ نظر دهد كه‌ به‌ مورد یا موارد با اهمیتی‌ كه‌ حاكی‌ از انحراف‌ از استانداردهای‌ حسابداری‌ باشد، برخورد نكرده‌ است‌ (اطمینان‌ محدود).

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟