استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 706

دانلود استاندارد حسابرسی 706 – بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل

دامنه کاربرد

1- این استاندارد (تاکید بر مطلب خاص) مربوط به اطلاع‌رسانی بیشتر در گزارش حسابرس در مواردی است كه به نظر حسابرس لازم است توجه استفاده‌کنندگان به موضوعات زیر جلب شود:

الف ـ اطلاعات ارائه یا افشا شده‌ در صورتهای مالی كه برای درك صورتهای مالی توسط استفاده‌كنندگان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یا

ب ـ اطلاعاتی به جز اطلاعات ارائه یا افشا شده در صورتهای مالی كه برای درك استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسئولیتهای حسابرس یا گزارش حسابرس، مربوط تلقی می‌شود.

2- در پیوستهای 1 و 2، استانداردهایی كه شامل الزامات خاصی در خصوص درج بندهای تأكید بر مطلب خاص یا سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس است، مشخص شده است. الزامات این استاندارد در خصوص شكل و محل درج چنین بندهایی نیز کاربرد دارد.

تاریخ اجرا

3- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1390 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

هدف

4- هدف حسابرس از درج بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی، جلب توجه استفاده‌كنندگان به موارد زیر، از طریق انعکاس در گزارش حسابرس (در صورت ضرورت) است:

الف ـ موضوعی كه، علیرغم ارائه یا افشای مناسب در صورتهای مالی، برای درك صورتهای مالی توسط استفاده‌كنندگان، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یا

ب ـ هر موضوع دیگری كه برای درك استفاده‌كنندگان از حسابرسی، مسئولیتهای حسابرس یا گزارش حسابرس مربوط تلقی ‌شود.

 

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟