استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 580

دانلود استاندارد حسابرسی 580 – تاییدیه‌ مدیران

(تجدید نظر شده 1396)

دامنه كاربرد

1- در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در رابطه با کسب تاییدیه‌ مدیران اجرایی و، در صورت لزوم، اركان راهبری مطرح می‌شود.

2- در پیوست 1، استانداردهای دیگری که حاوی الزامات خاصی در ارتباط با تاییدیه‌ مدیران است، فهرست شده‌اند. الزامات مذکور، کاربرد این استاندارد را محدود نمی‌کند.

تاییدیه‌ مدیران به عنوان شواهد حسابرسی

3- تمام اطلاعات استفاده شده توسط حسابرس به منظور دستیابی به نتیجه‌گیریهای مبنای اظهارنظر وی، شواهد حسابرسی هستند. تاییدیه‌ مدیران ، اطلاعاتی ضروری است که حسابرس، کسب آن را در حسابرسی صورتهای مالی واحد تجاری لازم می‌داند. بنابراین، تأییدیه کتبی مدیران نیز، همانند نتایج حاصل از پرس و جوها، جزو شواهد حسابرسی است. (رک: بند ت-1)

4- اگر چه تاییدیه‌ مدیران ، فراهم کننده شواهد حسابرسی ضروری است ولی به تنهایی، شواهد حسابرسی كافی و مناسب برای موضوعات مورد نظر را فراهم نمی‌کند. به علاوه، این واقعیت وجود دارد كه ارائه تأییدیه کتبی قابل اتکا توسط مدیران اجرایی، بر ماهیت و میزان سایر شواهد حسابرسی كه حسابرس درباره انجام مسئولیت‌های مدیران اجرایی یا ادعاهای خاص کسب می‌کند، اثری ندارد.

تاریخ اجرا

5- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از فروردین 1396 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

اهداف

6- اهداف حسابرس عبارت است از:

الف. کسب تأییدیه‌ کتبی از مدیران اجرایی و، در صورت لزوم، ارکان راهبری مبنی بر این كه آنها معتقدند مسئولیت‌های خود را در قبال تهیه صورتهای مالی و کامل بودن اطلاعات ارائه شده به حسابرس، ایفا کرده‌اند،

ب.  تکمیل سایر شواهد حسابرسی مرتبط با صورتهای مالی یا ادعاهای خاص در صورتهای مالی با استفاده از تأییدیه کتبی مدیران، در مواردی که حسابرس انجام این کار را ضروری می‌داند یا در سایر استانداردها الزامی شده باشد، و

پ.  واکنش مناسب نسبت به تأییدیه‌‌ کتبی ارائه شده توسط مدیران اجرایی و، در صورت لزوم، ارکان راهبری، یا مواردی که اشخاص مذکور از ارائه تأییدیه کتبی درخواست شده توسط حسابرس خودداری کرده‌اند.

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟