دانلود فرم های اداری مالی

دانلود فرم خلاصه تنخواه گردان

دانلود فرم خلاصه تنخواه گردان

تنخواه گردان چیست

تنخواه گردان مبلغی پول (معمولاً پول نقد) است که برای رفع نیازهای مالی کوچک و جاری شرکت‌ها و موسسات در اختیار کارمندانی قرار می‌گیرد. هدف از این کار پرداخت سریع بهای خدمات و کالاهایی است که به طور روزمره در جریان فعالیت شرکت خرید می‌شود. تنخواه گردان روند پرداخت را بدون نیاز به صدور چک یا دیگر اوراق بهادار تسریع می‌کند. هر موسسه مبلغ معینی را در بودجه سالانه خود به عنوان تنخواه گردان تعیین می‌کند و آن را در مقابل رسید به یک یا چند کارمند می‌سپارد تا بسته به نیاز خرج کنند. در پایان سال مالی یا در دوره‌های کوتاه‌تر به حساب تنخواه گردان و صورت خرج‌ها رسیدگی می‌شود و اگر مبلغی از آن باقی‌مانده باشد به صندوق شرکت باز گردانده می‌شود.

کارت تنخواه گردان:

کارتی است که دارای سقف محدودی برای شارژ نقدینگی می باشد. می تواند رمزدار و یا بدون رمز باشد. البته به دلیل اینکه این کارت ماهیت وجه نقد را دارد بیشتر بصورت بدون رمز استفاده می شود. این کارتها می توانند از نوع کارت مغناطیسی یا کارت هوشمند و یا سامانه بازشناسی با امواج رادیویی باشند. از این کارت برای خریدهای جزئی، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، پارکینگ و مسائلی از این دست استفاده کرد. ماهیت این کارتها می تواند از گروه کارت پیش پرداخت و یا کارت اعتباری باشد. برخی از کارتهای تنخواه گردان ترکیبی هستند. به این معنی که ترکیبی از دو یا سه نوع کارت مغناطیسی، کارت هوشمند و سامانه بازشناسی با امواج رادیویی می باشند. بطور مثال یک کارت اعتباری از نوع مغناطیسی می تواند با کارت تنخواه گردانی از نوع سامانه بازشناسی با امواج رادیویی ترکیب شود.

نرم افزار خزانه داری اخوان ثبت و گزارش عملیات تنخواه گردانها را به طور کامل پوشش می دهد.

( رمز فایل فشرده : accamj.com )