آموزش حسابداری

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد – نوبت کاری

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد – نوبت کاری

تعریف نوبت کاری

برابر با ماده ۵۵ قانون کار اگر ساعات کار کارگری طوری باشد که در طول یک ماه چرخش داشته باشد به صورتی که نوبت های کار وی در صبح یا عصر یا شب واقع شده باشد به این نوع کار نوبت کاری و شیفت کاری گفته می شود.

چرا نوبت کاری

کاهی ماهیت برخی از مشاغل به گونه ای است که تولید کالا و ارائه خدمت به طور مستمر و 24 ساعته و در 7 روز هفته می بایست وجود داشته باشد مانند بیمارستان ها (شغل پرستاری و پزشکان کشیک)، آتش نشانی، حراست و نگهبانی از سازمان ها و شرکتها، کارخانجات تولیدی مانند صنعت فولاد که عملاً امکان تک نوبت (تک شیفت) بودن پرسنل تولیدی به خاطر کوره های ذوب وجود ندارد. گاهی نیز برخی کارخانجات که می توانند تک نوبت کار کنند به دلیل کشش بازار محصولات آنان و همچنین کاهش بهای تمام شده کالای تولیدی ( سرشکن شدن هزینه های ثابت بر روی تعداد بیشتری محصولات به دلیل افزایش تولید نسبت به تک نوبت بودن) اقدام به کار چند نوبتی می نمایند.

کارگران نیز به دلیل انجام کار در ساعات مختلف شبانه روز فشارهای جسمی و روحی زیادی را متحمل می  شوند. بنابراین برای جبران فشارهای وارده به کارگران ناشی از نوبت کاری قانون گذار فوق العاده نوبت کاری را برای این دسته از کارگران در نظر گرفته است که نرخ آن نیز با توجه به نوع نوبت کاری متفاوت می باشد.

ساعات کاری نوبت کاری

طبق ماده 53 قانون کار ساعات شب کاری از ساعت 22 الی 6 صبح روز بعد می باشد. بنابراین بر این اساس ساعات کار صبح 6 صبح لغایت 14 و ساعات کار عصر  14 لغایت 22 می باشد.

درصد های فوق العاده نوبت کاری

1- نوبت کاری صبح و عصر 10 درصد (مازاد بر مزد روزانه) فوق العاده نوبتکاری پرداخت می گردد.

2- نوبت کاری صبح و عصر و شب  15درصد (مازاد بر مزد روزانه) فوق العاده نوبتکاری پرداخت می گردد.

3- نوبت کاری عصر و شب  22.5 درصد (مازاد بر مزد روزانه) فوق العاده نوبتکاری پرداخت می گردد.

4- نوبت کاری صبح و شب 22.5 درصد (مازاد بر مزد روزانه) فوق العاده نوبتکاری پرداخت می گردد.

5- شب کاری ثابت  35 درصد(مازاد بر مزد روزانه) فوق العاده شب کاری پرداخت می گردد.

 

در نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان انواع نوبت کاری و شب کاری با فرمول های مختلف قابل معرفی می باشد.