استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8 – حسابداری‌ موجودی مواد و کالا

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود.

مقدمه

1- موجودی مواد و کالا ، بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ بسیاری‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را تشكیل‌ می‌دهد. بنابراین‌، ارزشیابی‌ و انعكاس‌ موجودی‌ مواد و کالا اثر با اهمیتی‌ در تعیین‌ و ارائـه‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملكرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ دارد.

دامنه ی کاربرد

2- این‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشیابی‌ و انعكاس‌ موجودی‌ مواد و کالا در صورتهای‌ مالی‌ را تشریح‌ می‌كند و موارد زیر را دربر نمی‌گیرد:

الف ‌. كار در جریان‌ پیشرفت‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 9 با عنوان‌ ” حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌“ ).

ب‌ . ابزارهای‌ مالی‌ پیچیده‌.

ج‌ . موجودی محصولات جنگلی‌ و معدنی‌ در مواردی‌ كه‌ این‌ اقلام‌ در صنایع‌ مربوط‌ به‌ خالص‌ ارزش‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود، و

د . تولیدات کشاورزی در زمان برداشت و داراییهای زیستی غیرمولد مربوط به فعالیت کشاوزی (رجوع شود به استاندارد حسابداری شماره 26 با عنوان ”فعالیتهای کشاورزی“).

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

منبع : سازمان حسابرسی