خدمات پس از فروش اخوان

ایجاد ارتباطی موثر و مستمر با مشتریان که همانا رضایت آنان از اهداف اصلی شرکت اخوان محاسب جنوب می باشد و ارائه خدمات بهینه در پیشبرد استفاده حداکثری از سیستم های یکپارچه اخوان, خدمات پس از فروش شامل آموزش حضوری, سی دی آموزش الکترونیکی, همکاری در استقرار, پشتیبانی تلفنی, پشتیبانی اینترنتی و پشتیبانی حضوری ارائه می گردد. ضمناً تمامی سیستم های یکپارچه مالی و اداری اخوان دارای یکسال خدمات پس از فروش رایگان می باشد. این خدمات شامل آموزش، استفاده از پرتال مشتریان، پشتیبانی تلفنی و پشتیبانی حضوری در محل شرکت اخوان محاسب جنوب می باشد

همکاری در استقرار

همکاری در استقرار نرم افزار های اخوانبرنامه ریزی و زمان بندی استقرار نرم افزارها در سازمان مشتری
استقرار نرم افزارها شامل تهیه گزارش شناخت ،بررسی نیازهای مشتری، ورود اطلاعات پایه و …
کنترل بر استقرار شامل نظارت و کنترل بر ورود اطلاعات و . . .
تهیه گزارشات جامع از تمامی بخش های نرم افزار

آموزش نرم افزار های اخوان

آموزش نرم افزارهای اخواناولین مرحله در راه اندازی نرم افزارهای یکپارچه مالی و اداری اخوان آموزش این نرم افزارها می باشد که به روشهای ذیل قابل ارائه می باشد.
راهنمای موجود در نرم افزارها : کاربر با فشردن کلید F1 در هر قسمت از عملیات نرم افزارها میتواند اطلاعات لازم را بدست آورد.
آموزش کاربری نرم افزارها : از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی برای کاربران در محیط شرکت اخوان محاسب جنوب و همچنین در محیط مشتری
آموزش در سطح مدیران : به منظور استفاده از گزارشات نرم افزار ها
آموزش به حسابرسان مشتری : به منظور استفاده از نرم افزار در فرآیند حسابرسی
برگزاری سمینارهای آموزشی در دانشگاهها و مراکز آموزشی

پشتیبانی نرم افزار های اخوان

پشتیبانی نرم افزارهای اخوانپس از استقرار و راه اندازی نرم افزارها و به منظور به روز رسانی و رفع مشکلات کاربران ، عملیات پشتیبانی از نرم افزارها به روشهای زیرارائه میگردد:
ارائه پشتیبانی از طریق پرتال مشتریان
پاسخگویی تلفنی به سئوالات کاربران نرم افزارها
ارائه پشتیبانی در محل مشتری
ارائه پشتیبانی در شرکت اخوان محاسب جنوب
ارائه خدمات پشتیبانی از طریق سیستم های کنترل از راه دور
ارسال نسخ جدید نرم افزارها، نصب مجدد نرم افزارها، آموزش مجدد نرم افزارها به کاربران، مشاوره جهت نصب ویروس یابها