استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 520

دانلود استاندارد حسابرسی 520 شواهد حسابرسی ـ روشهای تحلیلی

(تجدید نظر شده 1395)

دامنه كاربرد

1- در این استاندارد، کاربرد روشهای تحلیلی به عنوان آزمونهای محتوای حسابرسی مطرح شده است. علاوه بر این، در این استاندارد مسئولیت حسابرس در خصوص اجرای روشهای تحلیلی در زمانی  نزدیک به خاتمه کار حسابرسی مطرح می‌شود که به منظور نتیجه‌گیری کلی نسبت به صورتهای مالی انجام می‌شود. در استاندارد 315[1]، کاربرد روشهای تحلیلی به عنوان روشهای ارزیابی خطر مطرح شده است. استاندارد 330 شامل الزامات و رهنمودهایی درخصوص ماهیت، زمان‌بندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی در برخورد با خطرهای ارزیابی ‌شده است که این روشهای حسابرسی می‌تواند شامل روشهای تحلیلی باشد.[2]

تاریخ اجرا

2- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از اول فروردین 1395 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

اهداف

3- اهداف حسابرس عبارتند از:

الف ـ کسب شواهد حسابرسی مربوط و قابل‌ اتكا با بکارگیری روشهای تحلیلی، و

ب   ـ طراحی و اجرای روشهای تحلیلی در زمانی  نزدیک به خاتمه کار حسابرسی برای کمک به نتیجه‌گیری كلی در مورد سازگاری صورتهای مالی با شناخت حسابرس از واحد تجاری.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟