استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 560

دانلود استاندارد حسابرسی 560 – رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی

(تجدید نظر شده 1396)

دامنه كاربرد

1- در این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس در ارتباط با رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی در حسابرسی صورتهای مالی مطرح می‌شود. ( رک: بند ت-1)

رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی

2- صورتهای مالی ممكن است تحت تأثیر رویدادهای خاصی قرار گیرد كه پس از تاریخ صورتهای مالی واقع می‌شود. در چارچوبهای گزارشگری مالی به طور مشخص به چنین رویدادهایی اشاره شده است. در این چارچوبها، معمولاً دو نوع رویداد مشخص شده است:

الف. رویدادهایی كه شواهدی را در مورد شرایط موجود در تاریخ صورتهای مالی فراهم می‌كند، و

ب . رویدادهایی كه شواهدی را در مورد شرایط ایجاد شده پس از تاریخ صورتهای مالی فراهم می‌كند،

طبق استاندارد 700، تاریخ گزارش حسابرس برای استفاده‌کنندگان حامل این پیام است كه حسابرس، اثر معاملات و سایر رویدادهایی را که تا آن تاریخ روی داده است و وی از آنها آگاه شده، مورد توجه قرار داده است.

تاریخ اجرا

3- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از فروردین 1396 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

اهداف

4- اهداف حسابرس عبارت است از:

الف. كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب درباره این كه آیا رویدادهای واقع‌ شده بین تاریخ صورتهای مالی و تاریخ گزارش حسابرس، كه مستلزم تعدیل صورتهای مالی یا افشا در آن است، به گونه‌ای مناسب طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط در صورتهای مالی منعكس شده است یا خیر، و

ب . برخورد مناسب با واقعیتهایی كه حسابرس پس از تاریخ گزارش حسابرس، از آن مطلع می‌شود؛ واقعیت‌هایی که چنانچه حسابرس در تاریخ گزارش حسابرس، از آن مطلع می‌شد ممكن بود موجب اصلاح گزارش وی شود.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟