استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 210

دانلود استاندارد حسابرسی 210 – قرارداد حسابرسی

این استاندارد باید همراه با استاندارد حسابرسی 200 ”اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی“ مطالعه شود

کلیات

1- هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ در موارد زیر است‌:

الف ـ توافق‌ حسابرس‌ با صاحبكار درباره‌ شرایط‌ انجام‌ كار.

ب ـ  چگونگی‌ برخورد حسابرس‌ با درخواست‌ صاحبكار درباره‌ تغییر خدمت‌ حسابرس‌ از حسابرسی‌ به‌ خدمتی‌ با سطح‌ اطمینان‌ پایین‌تر.

2- حسابرس‌ و صاحبكار باید در مورد شرایط‌ كار حسابرسی‌ توافق‌ كنند . شرایط‌ مورد توافق‌ در قرارداد حسابرسی‌ یا به‌ شكل‌ مناسب‌ دیگری‌ مستند می‌شود.

3- این‌ استاندارد به‌ منظور كمك‌ به‌ حسابرس‌ در تهیه‌ و تنظیم‌ قراردادهای‌ مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ ارائه‌ می‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ استاندارد در مورد خدمات‌ مرتبط‌ حسابرسی‌ (یعنی‌، بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌، اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ یا تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌) نیز كاربرد دارد. در مواردی‌ هم‌ كه‌ هدف‌ و دامنه‌ كار به‌ موجب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ است‌ یا خدماتی‌ چون‌ مشاوره‌ مالیاتی‌، حسابداری‌ و مدیریت‌ ارائه‌ می‌شود، تنظیم‌ قراردادهای‌ جداگانه‌ ضروری‌ است‌.

قرارداد حسابرسی‌

4- تنظیم‌ قرارداد حسابرسی‌ پیش‌ از شروع‌ كار، هم‌ به‌ نفع‌ صاحبكار و هم‌ به‌ نفع‌ حسابرس‌ است‌؛ زیرا، از هرگونه‌ برداشت‌ نادرست‌ از كار جلوگیری‌ می‌كند. قرارداد حسابرسی‌ كه‌ حسابرس‌ برای‌ صاحبكار می‌فرستد، پذیرش‌ كار، هدف‌ و دامنه‌ حسابرسی‌، حدود مسئولیت‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صاحبكار و شكل‌ گزارشهایی‌ را كه‌ ارائه‌ خواهد داد، مشخص‌ و مستند می‌كند.

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟