استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 13

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 13 – حسابداری‌ مخارج تامین مالی

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود

مقدمـه‌

1- هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ مخارج تامین مالی است‌. براساس‌ این‌ استاندارد، مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ عموماً بلافاصله‌ به عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود، به استثنای‌ مواردی‌ كه‌ این‌ مخارج‌ به‌ حساب‌ دارایی‌ واجد شرایط‌ منظور می‌گردد.

دامنه ی کاربرد

2- این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تامین‌ مالی‌ بكار گرفته‌ شود.

3- مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

منبع : سازمان حسابرسی