استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 800

دانلود استاندارد حسابرسی 800 – ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

(تجدید نظر شده 1390)

دامنه کاربرد

1- استانداردهای 100 تا 700، در حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص مطرح می‌شود.

2- این استاندارد برای حسابرسی مجموعه کاملی از صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص تدوین شده است. در استاندارد 805، ملاحظات خاص در حسابرسی یک صورت مالی یا عنصر، حساب یا قلم خاصی از یک صورت مالی مطرح می‌شود.

3- این استاندارد، الزامات سایر استانداردها را نفی نمی‌کند و به همه ملاحظات خاص مرتبط با شرایط کار حسابرسی این‌گونه صورتهای مالی، نمی‌پردازد.

تاریخ اجرا

4- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از اول فروردین 1391 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجراست.

هدف

5- هدف حسابرس هنگام بکارگیری استانداردهای حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس یک چارچوب با مقاصد خاص، در نظر گرفتن مناسب ملاحظات خاص در رابطه با موارد زیر است:

الف ـ پذیرش کار؛

ب ـ  برنامه‌ریزی و اجرای حسابرسی؛ و

پ ـ گزارشگری نسبت به صورتهای مالی.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟