نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان

نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان


توضیحات


نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان با امکانات یکپارچه و دقیق خود پاسخگوی نیازهای شرکت‌ هایی می باشد که دارای فعالیت‌های پیمانکاری و پروژه‌ای می باشند. در این نرم افزار می توان کلیه امور مربوط به پروژه ها اعم از دستور کاری و مناقصه را به تفکیک، مدیریت نموده و همچنین انواع حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی را به تفکیک پروژه کنترل نمایید. همچنین امکان ثبت، طبقه بندی و گزارش دهی از صورت وضعیت ها و ضمانتنامه ها و تسویه حساب‌های مربوط به هر پروژه را با دقت و سرعت بسیار برای شما فراهم می نماید.

امکانات و ویژگی های نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان


امکان تعریف انواع اجرای قرارداد شامل پروژه های مطالعه، مشاوره، نظارت و اجرا در نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان
امکان تعریف انواع پرداخت قرارداد شامل پروژه های مقطوع، امانی، دستمزد و …… در نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان
امکان تعریف انواع طرح های عمرانی و جاری
امکان تعریف انواع کسورات و اضافات قرارداد به صورت نامحدود با توجه به نوع پروژه شامل حسن انجام کار، سپرده بیمه،پیش دریافتها و ….
امکان تعریف اشخاص به تفکیک کارفرمایان، مدیران پروژه، ناظر، مجری و مشاوران پروژه
امکان ثبت قراردادها به تفکیک قراردادهای نوع دستور کاری و مناقصه برای هر کارفرما و ثبت سند حسابداری به صورت اتوماتیک برای آنها
امکان ثبت اطلاعات مربوط به مناقصات و مبالغ و نتیجه مناقصه
امکان ثبت انواع ضرایب برای قراردادها و اعمال آن در صورت وضعیت مربوطه به صورت خودکار
امکان ثبت ضمانتنامه های هر پروژه و عملیات ضمانتنامه شامل تمدید، ابطال و مصادره ضمانتنامه
امکان ثبت الحاقیه،اصلاحیه و متمم قراردادها بر اساس موضوع، مدت و مبلغ قرارداد
امکان ثبت پیش دریافت ها برای هر پروژه
امکان ثبت انواع صورت وضعیت ها برای هر پروژه در فواصل زمانی مختلف
امکان انجام تسویه برای انواع صورت وضعیت‌های دریافتی
امکان ثبت عملیات سپرده بیمه و مفاصا حساب بیمه

گزارشات نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان


تهیه گزارشات مدیریتی به صورت نمودار و داشبورد جهت بررسی عملکرد پروژه ها در نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان
گزارش قرادادها به تفکیک کارفرما و نوع قراردادهای دستور کاری و مناقصه در نرم افزار پیمانکاری اخوان
گزارش ضمانتنامه ها به تفکیک قرارداد و عملیات ضمانتنامه در نرم افزار
گزارش پیش دریافت ها به تفکیک قرارداد و صورت وضعیت در نرم افزار پیمانکاری اخوان
گزارش صورت وضعیت ها به تفکیک تایید شده و تایید نشده و تفکیک قرارداد در نرم افزار
گزارش جامع قراردادها شامل نمایش تمامی اطلاعات مربوط به قرارداد اعم از صورت وضعیت های تایید شده و تایید نشده، وضعیت دریافت وجه،الحاقیه ها، اصلاحیه ها و متمم ها، سپرده ها و پیش دریافتهای قرارداد و مفاصا حساب بیمه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری اخوان


حسابداری چیست ؟

چرا باید شغل و رشته حسابداری را انتخاب کنیم؟

IFRS چیست؟

دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان