نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان

توضیحات


محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان یکی از مهمترین محاسباتی است که به دقت بالایی نیازمند بوده و به طور مستمر مدیران مربوطه را درگیر خود کرده است لذا برای از بین بردن خطای محاسباتی، افزایش سرعت محاسبه، صرفه جویی در وقت و كاهش هزینه های مربوط به محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل از زمان استخدام تا هنگام تسویه حساب آنها و همچنین مکانیزه شدن ارسال لیست بیمه و ارسال لیست مالیات حقوق مربوط به هر کارگاه که نیاز هر شخصیت حقوقی را بدون توجه به گستردگی و تعداد پرسنل آن به نرم‌افزار حقوق و دستمزد ضروری نمود، نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان به بازار ارائه گردید. نرم افزار حقوق و دستمزد یکی از زیر سیستم های مهم نرم افزار یکپارچه جامع مالی اخوان می باشد که با توجه به قوانین حقوق و دستمزد و مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) و نیز با توجه به قوانین بیمه کارگران و کارمندان با استفاده از تکنولوژی روز صاحبان شرکتها، موسسات، کارخانجات، کارگاههــا، فروشگاهها، هتلها، رستورانها، بیمارستانها، شرکتهای خدماتی و به ویژه شرکتهای پیمانکار تامین نیرو را جهت استفاده از یک سیستم هوشمند و قدرتمند برای محاسبات پیچیده حقوق و دستمزد و مزایای کارمندان و کارگران خود یاری می نماید.

ویژگی ها و امکانات


نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان دارای امکانات متنوعی می باشد که در زیر برخی از این امکانات لیست شده است.
امکان تعریف کدینگ حسابداری در سه سطح اصلی و سه سطح شناور جهت صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد به نرم افزار حسابداری اخوان
امکان معرفی دوره های مالی
امکان انتقال کدینگ و اطلاعات از یک شرکت به شرکت جاری
امکان معرفی ماه فعال در دوره جاری
امکان معرفی انواع استخدام
امکان معرفی گروههای تحصیلی
امکان معرفی سطح تحصیلات
امکان معرفی رشته های تحصیلی
امکان معرفی انواع رسته های شغلی
امکان معرفی چارت سازمانی
امکان معرفی محل های خدمت
امکان معرفی مشاغل کارکنان
امکان معرفی وضعیت نظام وظیفه
امکان معرفی شهرهای محل تولد کارکنان
امکان معرفی انواع بیمه (تامین اجتماعی،سازمان بازنشستگی و… با نرخهای دلخواه)
امکان معرفی انواع مالیات بر درآمد (با فرمولهای دلخواه)
امکان معرفی بانکها (با ساختارهای دلخواه)
امکان معرفی کشورها (جهت فایل مالیات)
امکان معرفی شعب مالیاتی
امکان معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد
امکان معرفی کارکنان
امکان معرفی نامحدود مزایای مستمر
امکان معرفی نامحدود مزایای غیرمستمر
امکان معرفی نامحدود کسورات
امکان معرفی نامحدود انواع ضرایب(اضافه کاری،نوبتکاری ، تعطیل کاری و . . . )
امکان معرفی نا محدود انواع سپرده ها
امکان معرفی نامحدود انواع غیبت
امکان معرفی انواع وامها
امکان معرفی انواع بیمه های تکمیلی
امکان معرفی انواع عیدی به تفکیک هر نوع استخدام
امکان معرفی انواع بازخرید مرخصی به تفکیک هر نوع استخدام
امکان معرفی انواع بازخرید سنوات به تفکیک هر نوع استخدام
امکان معرفی انواع احکام کارکنان
امکان معرفی توضیحات احکام (بصورت پیش فرض جهت استفاده در زمان صدور حکم)
امکان ثبت احکام ریالی کارکنان
امکان ثبت احکام غیر ریالی کارکنان
امکان ثبت بیمه های تکمیلی
امکان ثبت وام های پرداختی
امکان ثبت سپرده های دریافتی
امکان ثبت کارکرد ماهانه کارکنان
امکان ثبت کارکرد غیر نقدی کارکنان
امکان محاسبه عیدی بصورت ماهانه یا سالانه و به دو صورت همراه با حقوق یا مستقل از حقوق
امکان محاسبه بازخرید مرخصی بصورت ماهانه یا سالانه و به دو صورت همراه با حقوق یا مستقل از حقوق
امکان محاسبه بازخرید سنوات بصورت ماهانه یا سالانه و به دو صورت همراه با حقوق یا مستقل از حقوق
امکان محاسبه حقوق و حذف محاسبات. محاسبات شامل کلیه مزایای مستمر ، غیر مستمر ، مشمول بیمه ، مشمول مالیات ، بیمه سهم کارگر ، بیمه سهم کارفرما ، مالیات حقوق و … می باشد.
امکان صدور احکام بصورت گروهی با در نظر گرفتن فرمولهای ثبت شده
امکان انتقال مانده مرخصی سال قبل به سال جاری
امکان انتقال مانده سنوات سال قبل به سال جاری
امکان معرفی سرفصل های صدور سند حقوق
امکان صدور سند حسابداری بصورت اتوماتیک
امکان مشاهده و کنترل اسناد حسابداری
امکان دریافت احکام پرسنلی از شرکت های دیگر
امکان صدور حکم گروهی کارکنان
امکان ویرایش گروهی مبالغ حکم کارکنان
امکان دریافت اطلاعات از طریق فایل های اکسل
امکان محاسبه حقوق معوقه
امکان تهیه خروجی اکسل از کلیه گزارشات
امکان طراحی گزارشات بصورت دلخواه
امکان تهیه فایل جهت ارسال لیست مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی . فایل تهیه شده در نرم افزار مالیات حقوق ( نرم افزار حقوق و دستمزد دارایی ) قابل مشاهده می باشد.
امکان تهیه فایل جهت ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی . فایل تهیه شده بر اساس استانداردهای نرم افزار بیمه می باشد.
امکان تهیه فایل بانک جهت واریز حقوق پرسنل به حسابهای بانکی
امکان تعین دسترسی کاربران بر اساس انواع استخدام
امکان چاپ فیش حقوق به صورت موردی یا گروهی
امکان طراحی فیش حقوق به شکل دلخواه به تعداد نامحدود

گزارشات


نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان دارای گزارشات و نمودارهای متنوعی می باشد که در زیر برخی از این گزارشات لیست می شود.
گزارش لیست کارکنان
گزارش فیش حقوق
گزارش جامع حقوق
گزارش تحلیلی حقوق به تفکیک مراکز هزینه
گزارش بانک ، خالص پرداختی
گزارش لیست بیمه
گزارش لیست مالیات حقوق بر اساس درآمد سالانه و ماهانه
گزارش وام ها بصورت خلاصه و کلی
گزارش سپرده ها بصورت خلاصه و کلی
گزارش عیدی بصورت خلاصه و کلی
گزارش بازخرید مرخصی
گزارش بازخرید سنوات
گزارش احکام بصورت خلاصه و کلی در ماه و سال جاری
گزارش احکام بر اساس آخرین تغییرات در سال جاری
گزارش احکام غیرریالی بصورت خلاصه و کلی در ماه و سال جاری
گزارش احکام غیرریالی بر اساس آخرین تغییرات در سال جاری
گزارش بیمه های تکمیلی بصورت خلاصه ، سالانه و ماهانه
گزارش مراکز هزینه بصورت ماهانه و سالانه
گزارش خلاصه پرداخت (جهت صدور سند حسابداری به صورت دستی)
گزارش کارکردکارکنان بصورت گزارش ماه جاری و تهیه فرم خام
گزارش دوره ای کارکنان بصورت خلاصه و کلی
گزارش نفر ساعت در ماه جاری
گزارشات معوقات بصورت خلاصه و کلی در سال جاری
گزارشات مشمول مالیات معوقات سالیانه
گزارشات بیمه معوقات سالیانه
گزارشات کسورات
داشبورد مدیریتی


دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان

فرم درخواست وام

فرم درخواست مساعده

فرم تسویه حساب

بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد + دانلود فایل