نرم افزار داروخانه اخوان


توضیحات


نرم افزار داروخانه اخوان چرخه کامل فروش يک داروخانه را با عملکردي ساده در اختيار استفاده کنندگان قرار مي دهد. شما ميتوانيد فعاليت داروخانه خود را از زمان قرار گرفتن دارو در انبار تا فروش، دريافت مبلغ و رسيدگي به وضعيت تراکنش ها مديريت کنيد.توسط نرم افزار داروخانه اخوان کاربران مي توانند با عملکردي ساده و سريع مواردي مانند خريد و فروش دارو، صندوق، محاسبه درصد و قيمت تعهد تمامي شرکتهاي بيمه و در کل تمامي محاسبات مربوط به نسخه پيچي داروخانه… را مديريت نمايند.
نرم افزار داروخانه اخوان به صورت یکپارچه با نرم افزار حسابداری اخوان، نرم افزار فروش اخوان، نرم افزار انبار اخوان، نرم افزار خزانه داری اخوان در ارتباط می باشد.

ویژگی ها و امکانات


نرم افزار داروخانه اخوان دارای ویژگی ها و امکانات متنوعی می باشد که برخی از این امکانات در زیر لیست می شود.
امکان گروه بندی داروها
امکان تعریف مقاطع پزشکی
امکان تعریف انواع تخصص پزشکان
امکان معرفی پزشک و وضعیت نظام پزشکی آن
امکان تعریف انواع سازمان های بیمه گر
امکان معرفی سازمان های مددکاری و نامه ای و درصد تخفیف آن ها
امکان ثبت سقف مبالغ پزشکی به ازاء سازمانهای بیمه گر
امکان ثبت نرخنامه دارو
امکان ثبت داروهای وابسته
امکان ثبت مشمولیت بیمه ای دارو
امکان ثبت پیش فاکتور نسخه در نرم افزار دارو خانه
امکان تبدیل پیش فاکتور نسخه به فاکتور نسخه
امکان ثبت انواع فاکتور نسخ بیمه ای به همراه محاسبه انواع کسورات نسخه
امکان ثبت فاکتور نسخ آزاد
امکان ثبت فاکتور بدون نسخه
امکان ثبت فاکتور فروش غیر دارویی و بهداشتی
امکان ثبت فاکتور فروش نسیه
امکان ثبت فاکتور فروش ترخیص دارو به داروخانه های همکار
امکان ثبت دارو و کالاهای مرجوعی توسط بیمار و مشتری
امکان استفاده از بارکد در بخش فروش دارویی و بهداشتی
امکان ثبت دریافت و پرداخت وجه در تمامی عملیاتهای ثبت فاکتور و مرجوعی توسط صندوقداران
امکان اصلاح و ویرایش در تمامی عملیاتهای ثبت فاکتور پس از دریافت وجه آنها توسط صندوقدار و ارسال مجدد به صندوق
امکان تهیه فایل خروجی به ازاء انواع سازمانهای بیمه گر جهت دریافت کسورات نسخ از آن سازمانها
امکان صدور و ارسال سند به نرم افزار حسابداری بصورت تفکیکی و ترکیبی تمامی عملیاتهای مربوط به صدور فاکتور فروش دارویی و بهداشتی ، نسیه ، مرجوعی ، دریافت و پرداخت صندوق و برگشتیهای آنها به شکل کاملا اتوماتیک
امکان تهیه انواع گزارشات کلی و جزئی تمامی عملیاتهای مربوط به صدور فاکتور فروش دارویی و بهداشتی ، نسیه ، مرجوعی ، دریافت و پرداخت صندوق و برگشتیهای آنها، موجودی کالاها، مقایسه و تحلیل قیمت خرید و فروش داروها و کالاها، مشتریان، سازمانهای بیمه گر، سازمانهای مددکاری و نامه ای.

گزارشات


امکان تهیه انواع گزارشات کلی و جزئی تمامی عملیاتهای مربوط به صدور فاکتور فروش دارویی و بهداشتی، نسیه، مرجوعی ،دریافت و پرداخت صندوق و برگشتیهای آنها، موجودی کالاها، مقایسه و تحلیل قیمت خرید و فروش داروها و کالاها، مشتریان، سازمانهای بیمه گر، سازمانهای مددکاری و نامه ای در نرم افزار داروخانه اخوان
گزارش نسخه به تفکیک نوع نسخه، سازمان بیمه گر، نام بیمار و نام پزشک و… به صورت کل و جزء در نرم افزار داروخانه اخوان
گزارش فاکتور فروش نسیه در ماه و سال جاری به صورت کل و جزء در نرم افزار داروخانه اخوان
گزارش فاکتور ترخیص به صورت کل و جزء در نرم افزار داروخانه اخوان
گزارش فروش غیر دارویی به صورت کل و جزء در نرم افزار داروخانه اخوان


دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان