نرم افزار مرخصی اخوان

نرم افزار مرخصی اخوان


توضیحات


نرم افزار مرخصی اخوان جهت ثبت مرخصی و محاسبه ميزان مانده مرخصي هاي هر يک از پرسنل و تعريف انواع مرخصي هاي ساعتي، روزانه، استعلاجي، و … می باشد. در این سیستم امکان تعریف انواع مرخصی نیز قرار داده شده تا در صورت تغییر قوانین براحتی بتوان مرخصی های دیگری را نیز در سیستم اضافه نمود.

نرم افزار مرخصی اخوان به صورت یکپارچه با نرم افزار حقوق و دستمزد اخوان و نرم افزار پرسنلی اخوان مرتبط می باشد.

ویژگی ها و امکانات


امکان معرفی دوره های مالی.
امکان تعریف کدینگ حسابداری.
امکان معرفی مدیریت تقویم سال کاری.
امکان معرفی ماه فعال.
امکان معرفی انواع استخدام.
امکان معرفی گروههای تحصیلی.
امکان معرفی سطح تحصیلات.
امکان معرفی رشته های تحصیلی.
امکان معرفی انواع رسته های شغلی.
امکان معرفی چارت سازمانی.
امکان معرفی محل خدمت.
امکان معرفی مشاغل کارکنان.
امکان معرفی وضعیت نظام وظیفه.
امکان معرفی شهرها.
امکان معرفی بیمه.
امکان معرفی مالیات.
امکان معرفی بانکها.
امکان معرفی مراکز هزینه حقوق و دستمزد.
امکان معرفی کارکنان.
امکان ثبت و مدیریت مانده مرخصی استحقاقی.
امکان ثبت و مدیریت مرخصی روزانه کارکنان.
امکان ثبت و مدیریت مرخصی ساعتی کارکنان.
امکان ثبت و مدیریت کارکرد کارکنان طی ماه.
امکان سوختن مانده مرحضی استحقاقی.
امکان تسویه مانده مرخصی منفی.
امکان تعدیل مانده مرخصی استحقاقی.
امکان معرفی ساعات یک روز کاری.
امکان تعیین حداکثر مرخصی ساعتی طی یک روز.
امکان تعیین حداکثر افزایش مرخصی(براساس کارکرد در ماه)در نرم افزار مرخصی.
امکان محاسبه و ثبت مرخصی منفی.
امکان تنظیم شماره حکم به صورت پیش فرض یا ترکیب با سال جاری.
امکان معرفی دسته های کاربران و تعیین سطح دسترسی آنها تا حد جزء.
امکان معرفی الگوی دسترسی کاربران به منظور سهولت در امر معرفی کاربران.
امکان تعیین سطح کاری کاربران به منظور دسترسی به اطلاعات.
امکان قابلیت پشتیبان گیری از اطلاعات و بازگردانی آنها در هنگام نیاز.
امکان فعال سازی دوره های مالی یا غیرفعال سازی آنها از سوی مدیر سیستم.
امکان مشاهده لیست شرکتهای ایجاد شده.
امکان فعال شدن راهنمای سیستم در تمامی منوها جهت سهولت یادگیری کاربری سیستم.

گزارشات


گزارش لیست کارکنان.
گزارش کارکرد کارکنان در سال جاری.
گزارش ریز مرخصی روزانه کارکنان.
گزارش ریز مرخصی ساعتی کارکنان.
گزارش مرخصی کارکنان در ماه جاری.
گزارش ماهانه از مانده مرخصی استحقاقی کارکنان.
گزارش سوابق مرخصی کارکنان تا سال جاری.
گزارش ریز مرخصی روزانه و ساعتی.
امکان تهیه خروجی اکسل از کلیه گزارشات.
امکان تهیه گزارشات دلخواه (گزارش ساز) به شکل دلخواه (فرم ساز).


دانلود پک کامل نرم افزار حسابداری رایگان اخوان

فرم درخواست مرخصی