نرم افزارهای بازرگانی اخوان

نرم افزارهای بازرگانی اخوان


نرم افزارهای بازرگانی اخوان (خرید و انبارداری، توزیع مواد و مصالح، فروش و فروش اقساطی، وصول مطالبات و …) نرم افزارهای بازرگانی حرفه ای برای شرکتها، پیمانکاران، فروشگاههای بزرگ، تولیدی‌ ها و سازمان های دولتی می باشد. این نرم‌ افزارهای حسابداری بازرگانی شامل مزایای بی‌شماری ازجمله بخشنامه قیمت فروش، نرخ گذاری اتوماتیک مواد و کالا، داشبردهای مدیریتی و… هستند. کاربری ساده همراه با امکانات وسیع، نرم‌ افزارهای حسابداری بازرگانی اخوان را به یکی از محبوب ترین نرم‌ افزار حسابداری بازرگانی کشور تبدیل کرده است.نرم افزار حسابداری بازرگانی اخوان در نسخه‌های تک‌کاربره و شبکه ارائه می گردد.