نرم افزارهای جبران خدمت اخوان

نرم افزارهای جبران خدمت اخوان


نرم افزارهای جبران خدمت اخوان (حقوق و دستمزد، پرسنلی، مرخصی، فیش حقوق وب و …) نرم افزارهای مالی اداری حرفه ای برای شرکتها، پیمانکاران، فروشگاههای بزرگ، تولیدی‌ ها و سازمان های دولتی می باشد. این نرم‌ افزارهای مالی اداری شامل مزایای بی‌شماری ازجمله صدور احکام بر اساس طبقه بندی مشاغل، مدیریت انواع مرخصی، داشبردهای مدیریتی و… هستند. کاربری ساده همراه با امکانات وسیع، نرم‌ افزارهای مالی اداری اخوان را به یکی از محبوب ترین نرم‌ افزار مالی اداری کشور تبدیل کرده است.نرم افزار مالی اداری اخوان در نسخه‌های تک‌کاربره و شبکه ارائه می گردد.