نرم افزار وصول مطالبات اخوان

نرم افزار وصول مطالبات اخوان


توضیحات


مدیریت و نظارت بر وصول مطالبات همواره یکی از مشکلات بسیار رایجی است که اکثر سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند. نرم افزار وصول مطالبات اخوان می‌تواند در زمینه کاهش مطالبات معوق و پیگیری پرونده‌های معوق و چک های برگشتی و در نتیجه کاهش هزینه‌های زیاد پیگیری، کمک شایانی نماید. با اجرای این نرم افزار زمینه کنترل و نظارت بر روی وصول مطالبات فراهم می‌گردد و در پی آن سرعت جریان پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات افزایش یافته و در بکارگیری نیروی انسانی صرفه جویی می کند.

ویژگی ها و امکانات


امکان تعریف سازمان ها و مشتریان دارای بدهی
امکان گروه بندی سازمان ها و مشتریان دارای بدهی
امکان ثبت مطالبات به تفکیک سازمان ها و مشتریان
امکان ثبت مطالبات چک های برگشتی به تفکیک سازمان ها و مشتریان
امکان ثبت پیگیری های حقوقی شامل ثبت دادخواست و اجرای ثبت
امکان ثبت تماس ها به تفکیک سازمان ها و مشتریان جهت پیگیری های بعدی
امکان ثبت مبالغ وصول شده بابت مطالبات به تفکیک سازمان ها و مشتریان
امکان نظارت و پیگیری بر تمامی مراحل وصول مطالبات در اداره حقوقی و اداره وصول مطالبات
امکان پیگیری پرونده‌های حقوقی

گزارشات


گزارش مطالبات سازمانی به تفکیک سازمان ها و مشتریان
گزارش مطالبات سازمانی به تفکیک وضعیت مطالبات سازمان ها و مشتریان
گزارش چک های برگشتی به تفکیک سازمان ها و مشتریان
گزارش پیگیری تماس ها به تفکیک سازمان ها و مشتریان
انواع گزارشات مورد نیاز اداره پیگیری و نظارت بر وصول مطالبات


حسابداری چیست ؟

چرا باید شغل و رشته حسابداری را انتخاب کنیم؟

IFRS چیست؟