استانداردهای حسابرسی ایران

دانلود استاندارد حسابرسی شماره 220

دانلود استاندارد حسابرسی 220 – کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی

(تجدید نظر شده 1386)

دامنه كاربرد

1- هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیتهای مشخص كاركنان مؤسسه حسابرسی درمورد روشهای کنترل کیفیت حسابرسی  اطلاعات مالی تاریخی (شامل حسابرسی صورتهای مالی) است. این استاندارد لازم است با بخشهای ”الف“ و ”ب“ آیین رفتار حرفه‌ای (نشریه 123) مطالعه شود.

2- گروه حسابرسی باید روشهای كنترل كیفیت قابل اجرا در مورد هر كار حسابرسی را اجرا كند.

3- هر مؤسسه حسابرسی مكلف به استقرار یك سیستم کنترل کیفیت حسابرسی طراحی شده برای كسب اطمینان معقول از این موضوع است كه مؤسسه و كاركنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می كنند و گزارشهای حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط مؤسسه یا مدیر مسئول كار صادر می‌شود.

4- گروه حسابرسی:

الف ـ روشهای کنترل کیفیت حسابرسی قابل‌اجرا در كار حسابرسی را اجرا می‌كند.

ب ـ  اطلاعات مرتبط را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهد تا امكان اجرای بخش مربوط به استقلال در سیستم كنترل كیفیت مؤسسه، فراهم شود.

پ ـ  می‌تواند به سیستمهای مؤسسه اعتماد ‌كند (برای مثال، در ارتباط با تواناییها و صلاحیت كاركنان از طریق استخدام و آموزشهای رسمی، استقلال از طریق گرد‌آوری و اطلاع‌رسانی اطلاعات مربوط به استقلال، برقراری روابط با صاحبكار از طریق سیستمهای پذیرش و حفظ صاحبكار؛ و پایبندی به الزامات قانونی و مقرراتی از طریق فرآیندهای نظارتی)، مگر این كه اطلاعات ارائه شده توسط مؤسسه یا سایرین، برخورد دیگری را ایجاب كند.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 


منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟