فرم درخواست مرخصی

مرخصی عبارت است از حقی که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است.
برای همه ما پیش می آید که به سبب بیماری و یا کارهای پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده شخصی ناچاریم محل کار را برای مدتی ترک کنیم؛ در این حالت اگر ترک کار به سبب اموری غیر از بیماری باشد، نوع مرخصی استحقاقی و اگر به دلیل وقوع بیماری باشد، نوع مرخصی استعلاجی نامیده می شود. بیشتر بخوانید

فرم درخواست وام

وام چیست؟
نوعی قرض دادن پول سوددار است، که در زمانی مشخص بین قرض دهنده و قرض گیرنده انجام می‌شود که دارای انواع مختلفی می‌باشد. جزئیات حقوقی این واژه در رشته حقوق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که مفهوم آن تاریخچه‌ای قدیمی دارد و به دوران کهن باز می‌گردد. بیشتر بخوانید

فرم درخواست مساعده

مساعده چیست ؟
منظور از مساعده بخشی از حقوق است که به طور معمول قبل از پایان هر ماه به علت نیاز کارکنان به آنان پرداخت میشود و در زمان تهیه لیست حقوق و دستمزد همان ماه به طور کامل از حقوق آنها کسر می گردد. بیشتر بخوانید

رسید پرداخت نقد ، رسید دریافت نقد

کاملترین تعریف نقد از لحاظ حسابدارى عبارت است از: «آنچه که اگر به بانک ارائه شود معادل ارزش اسمى آن ، بدون قید و شرط و فورا توسط بانک پرداخت گردد». به عبارت دیگر هر دارایى که یکى از دو شرط زیر را داشته باشد مى تواند جزء وجوه نقد محسوب گردد: بیشتر بخوانید

رسید پرداخت چک ، رسید دریافت چک

رسید پرداخت چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی با صدور چک می تواند خودش شخصاً و یا با تحویل چک به فرد دیگر، از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

در قانون چک سال ۷۲ چهار نوع چک نام برده شده است : ۱ – چک عادی ۲ – چک تأیید شده ۳ – چک تضمین شده ۴ – چک مسافرتی. بیشتر بخوانید

حواله انبار

فرم حواله انبار هنگام تحویل کالا به متقاضی تنظیم می شود وتوسط انبار پر می شود ودارای کاربردهای زیر است :
1) اعلام نوع ومقدار اقلام صادره از انبار جهت هریک از واحدهای درخواست کننده. 2) مبنای ثبت کارت موجودی وحسابداری انبار 3) مبنای تهیه صورت خلاصه گردش اقلام در انبار 4) مبنای قیمت گذاری اقلام صادره . بیشتر بخوانید

خلاصه تنخواه گردان

تنخواه گردان مبلغی پول (معمولاً پول نقد) است که برای رفع نیازهای مالی کوچک و جاری شرکت‌ها و موسسات در اختیار کارمندانی قرار می‌گیرد. هدف از این کار پرداخت سریع بهای خدمات و کالاهایی است که به طور روزمره در جریان فعالیت شرکت خرید می‌شود. بیشتر بخوانید

حکم ماموریت

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی و طبق حکم ماموریت به ماموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق العاده ماموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد.همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید. بیشتر بخوانید

فرم تسویه حساب

1- تسویه حساب اداری
اولین اقدام بعد از اتمام قرارداد همکاری تسویه حساب اداری می باشد .در طول سال کارگر و کارفرما طعم شیرین همکاری را چشیدند و الان زمان جدائی است و لازم است حساب و کتاب خود را مشخص نمایند. بیشتر بخوانید