حسابرسی چیست ؟

حسابرسی چیست ؟

حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع بیشتر بخوانید

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون :
از کار افتادگی کلی عبارت است؛ از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ۳/۱ از درآمد قبلی خود را به دست آورد . بیشتر بخوانید

احکام مالیاتی قانون بودجه 1397 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه 1397 کل کشور

١- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می شود. بیشتر بخوانید

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397

بخشنامه شماره 696/97/1000 مورخ 1/2/1397 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی

اداره کل تأمین اجتماعی استان

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 23/1/1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 22/1/1397 شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و به تبع آن میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 به شرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی لازم به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند: بیشتر بخوانید

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

فصل اول : تعاریف

ماده 1) در این آئین­ نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب) قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.

ج) اشخاص حقوقی:کلیه اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان شخص حقوقی شناخته می شوند.دستگاه های اجرایی موضوع ماده( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر مقررات این آیین نامه شخص حقوقی محسوب می شوند. بیشتر بخوانید

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

سوال ۱: روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟

پاسخ: مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز ، اعشار و هر گونه علامت دیگری وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی نمیباشد.


سوال ۲: در سامانه آفلاین دریافت اطلاعات مالیاتی مسیر فایل اکسس کجاست؟

پاسخ: آدرس فایل اکسس شما در قسمت بالای پس زمینه برنامه درج شده است. ضمنا پس از پایان عملیات در قسمت پایین رسید نیز آدرس فایل موجود می باشد بیشتر بخوانید