ویروس باج افزار چیست؟

ویروس باج افزار چیست؟


ویروس باج افزار یکی از مخرب ترین ویروس های مالی به شمار می آید که کار اصلی آن رمزگذاری , قفل کردن اطلاعات و فایل های کامپیوتر سپس تقاضای پرداخت باج برای باز کردن رمز است. این ویروس به نحوی کار می کند که تمامی اطلاعات کامپیوتر را مختل می کند مثلا درایو ها را قفل می کند یا با اسکن کردن سیستم فایل هایی که بیشتر با آنها سر و کار دارید را مخفی می کند یا اینکه کلا کامپیوتر قربانی را قفل می کند سپس از قربانی می خواهد که مبلغی را به عنوان باج پرداخت کند تا کامپیوتر و اطلاعات شما را آزاد کند. بیشتر بخوانید