قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی
در این صفحه مطالب مربوط به قوانین تامین اجتماعی ، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه و سایر مطالب مرتبط قرار داده خواهد شد.

هر کارگر، کارمند و مستخدمی که در محیط‌ های کاری قانونی و تعریف‌ شده مشغول به کار باشد باید توسط کارفرما تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. سازمان تامین اجتماعی از بیمه‌ شدگان خود مطابق قوانین کار حمایت می‌کند و بیمه‌ شده و افراد خانواده وی می‌توانند از مزایای بیمه تامین اجتماعی مانند حقوق، مستمری بازنشستگی، حق عائله‌مندی، سنوات کاری و بیمه بیکاری استفاده کنند. بیمه تامین اجتماعی پشتوانه بیمه‌ شده بوده و پس از پایان 25 یا 30 سال کاری به وی حقوق بازنشستگی می‌دهد و در صورت فوت بیمه‌ شده، خانواده و دیگر افراد تحت سرپرستی وی همچنان می‌توانند حقوق و مزایای مقررشده را دریافت کنند.

قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1402

/
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1402 بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1402…
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1401

/
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1401 بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1401…
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1400

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1400 بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰…
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه تیر تا اسفند 1399

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه تیر تا اسفند 1399 بخشنامه شماره …
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1399

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1399 بخشنامه شماره 7933مورخ 1399/01/26 حوزه مع…
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1398 بخشنامه شماره 265156 مورخ 1397/12/28 حوزه…
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

دانلود بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1397 بخشنامه شماره 696/97/100…
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

مستمری بازماندگان در تامین اجتماعی

مستمری بازماندگان - شرایط دریافت مستمری بازماندگان بازماندگان واجد شرایط…
قوانین و بخشنامه های تامین اجتماعی

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی - از کار افتادگی طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون، از کار افت…