قوانین و بخشنامه های مالیاتی
در این صفحه مطالب مربوط به قوانین مالیاتی (چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند و چه کسانی نیستند) میزان و نحوه پرداخت و کلیه جرائم مالیاتی قرار داده خواهد شد.
انواع مالیاتهای پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی
1- مالیات بر عملکرد (مالیات مستقیم یا همان مالیات بر در آمد)
2- مالیات بر ارزش افزوده
3- مالیات بر حقوق
اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم
بر اساس ماده یک، اشخاص زیر مشمول پرداخت های مربوط به قانون مالیات های مستقیم می باشند و باید با توجه به مورد فعالیت و یا درآمدی که دارند نسبت به پرداخت مالیات های مربوطه اقدام نمایند:

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5- هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد.

قوانین و بخشنامه های مالیاتی

معافیت مالیاتی حقوق 1401

/
معافیت مالیاتی حقوق سال 1401 سازمان امور مالیاتی کشور با صدور…
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

معافیت مالیاتی حقوق 1400

معافیت مالیاتی حقوق سال 1400 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور …
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

معافیت مالیاتی حقوق 1399

معافیت مالیاتی حقوق سال 1399 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور …
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

احکام مالیاتی قانون بودجه 1399 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه مقدمه قانون بودجه سال 1399 در جلسه روز دوشن…
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۹۸

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملکرد مالیاتی معاون درآمدهای مالیاتی …
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

معافیت مالیاتی حقوق 1398

معافیت مالیاتی حقوق سال 1398 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور …
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

احکام مالیاتی قانون بودجه 1397 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه ١- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار ا…
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون م م اصلاحی مصوب 1394/04/31

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم …
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی - ماده 169 ق م م سوال ۱…
قوانین و بخشنامه های مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده ؛ منبعی پایدار برای تامین بودجه

مالیات بر ارزش افزوده منبعی پایدار برای تامین بودجه رشد شتابنده…