نوشته‌ها

مالیات بر ارزش افزوده ؛ منبعی پایدار برای تامین بودجه

مالیات بر ارزش افزوده ؛ منبعی پایدار برای تامین بودجه


مالبات بر ارزش افزوده


رشد شتابنده شهرنشینی از جمله مهمترین ویژگی‏ها دوران معاصر است که الزامات و پیامدهای خاص خود را به همراه دارد. افزایش جمعیت شهرنشین و به تبع آن رشد شهرها از جمله مهمترین دلایلی است که تاثیرات عمیق آن را در حوزه‏ های مختلف از تحولات سیاسی و اجتماعی گرفته تا جرایم و بزه کاری‏ ها می‏توان سراغ گرفت. از این روست که ارائه خدمات و زیرساخت‏های بنیادین برای شهرنشین‏ها در حال حاضر اهمیت زیادی به خود گرفته است و مدیریت امور شهر را به یکی از پرچالش ‏ترین حوزه ‏های مدیریتی در سراسر جهان تبدیل کرده است.( مالیات بر ارزش افزوده )
بیشتر بخوانید

جرایم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟

جرایم متعلقه ماده 169 مکرر ق.م.م


ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم تکالیفی را برای مودیان در نظر گرفته است که عدم رعایت این تکالیف مشمول جرایم ماده 169 می گردد.


الف) در صورت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود.( ماده 169 )

بیشتر بخوانید

دفتر مشاغل و ده نکته تاثیرگذار در تحریر آن

دفتر مشاغل و ده نکته تاثیرگذار در تحریر آن


دفتر مشاغل


۱-ردیف در دفتر مشاغل
هر یک از معاملات موصوف میبایست در یک ردیف و با رویه یکسان ثبت شود.مودیان میتوانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها راقید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. جمع و ثبت معاملات مشمول و معاف از مالیات برارزش افزوده تحت یک شماره ردیف مجاز نمیباشد.
بیشتر بخوانید