استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره ‌10

دانلود استاندارد حسابداری‌ شماره ‌10 – حسابداری‌ کمکهای بلاعوض دولت‌

دامنـه‌ كاربرد

1-  اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ کمکهای بلاعوض دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.

2- الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.

تعاريف‌

3- اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بکار رفته‌ است‌:

دولت

دولت متشکل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شرکتهايي‌ که‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ که‌ به موجب‌ قوانين‌ موضوعه‌، دولتي‌ شناخته‌ مي‌شود.

درآمد عملياتي‌

درآمد عملیاتی عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌، که‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ ناشي‌ شده‌ باشد.

کمک‌ دولت‌

کمک دولت عبارت‌ از عملياتي‌ است‌ که‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ کردن‌ مزيتهاي‌ اقتصادي‌ براي‌ يک‌ واحد تجاري‌ يا گروهي‌ مشخص‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ معين‌ انجام‌ مي‌شود. از لحاظ‌ مقاصد اين‌ استاندارد، مزيتهايي‌ که‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ و از طريق‌ انجام‌ عمليات‌ مؤثر بر شرايط‌ عمومي‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌شود، مانند تدارک‌ امکانات‌ زيربنايي‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ يا تحميـل‌ محدوديتهاي‌ تجـاري‌ بر رقبـا، جزء کمکهاي‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد.

کمکهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

عبارت‌ است‌ از کمکهاي‌ دولت‌ به‌ شکل‌ انتقال‌ دارايي‌ به‌ واحد تجاري‌ يا جلوگيري‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاري‌ در قبال‌ رعايت‌ برخي‌ شرايط‌، درگذشته‌ يا آينده‌، مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌. آن‌ گروه‌ از کمکهاي‌ دولت‌ که‌ تعيين‌ ارزش‌ آنها به نحو معقولي‌ امکان‌پذير نيست‌ و همچنين‌ معاملات‌ واحد تجاري‌ با دولت‌ که‌ نتوان‌ آنهـا را از فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تميز داد، جزء کمکهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌شود.

ارزش‌ منصفانه‌

مبلغي‌ است‌ که‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يک‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يکديگر مبادله‌ کنند.

 

جهت مشاهده متن کامل استاندارد فوق اقدام به دانلود از طریق کلید زیر نمائید

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

منبع : سازمان حسابرسی