قوانین و بخشنامه های مالیاتی

احکام مالیاتی قانون بودجه 1401 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه 1401

مقدمه

قانون بودجه سال 1401 کل کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۳۱۴ مورخ 1401/01/09 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻃﺮح ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﻃﻼع از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدی و اﻓﺮاد ﺷـﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *