آموزش حسابداری

آموزش حسابداری – دارایی ها

آموزش حسابداری مقدماتی -حساب دارایی ها

مقدمه

در مطلب مربوط به معادله اساسی حسابداری  توضیح داده شد که دارایی ها = بدهی ها + سرمایه می باشد و هر یک از اجزای معادله اساسی حسابداری نیز تشریح شد. همچنین در مطلب ماهیت حسابها، حساب و ماهیت و نحوه بدهکار و بستانکار شدن هر حساب توضیح داده شد. در این مطلب قصد داریم بابت دارایی ها که یک سمت  معادله اساسی حسابداری چند حساب پر کاربرد را معرفی و تشریح نمائیم.

انواع دارایی ها

دارایی ها طبق استانداردهای حسابداری به دو دسته دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری تقسیم می شوند. دارایی های جاری در زمان کمتری نسبت به دارایی های غیر جاری قابلیت تبدیل به وجه نقد را دارند.

یادآوری

افزایش دارایی ها در قسمت بدهکار (سمت راست) حساب ثبت می گردد و کاهش دارایی ها در قسمت بستانکار (سمت چپ) حساب ثبت می شود

موجودی نقد و بانک ( نوع : دارایی جاری )

حساب موجودی نقد و بانک شامل موجودی نزد بانکها (ریالی و ارزی) ، موجودی صندوق (ریالی و ارزی)، موجودی نزد تنخواه گردان (ریالی و ارزی ) و حساب وجوه نقد در راه می باشد. یک از مهمترین خصوصیات موجودی نقد و بانک قدرت نقد شوندگی بالای آن می باشد. هر گونه دریافت و پرداخت وجه نقد ( عملیات خزانه داری ) در این حساب ثبت می گردد.

حسابهای دریافتنی تجاری (نوع : دارایی جاری )

در حسابداری کلیه کسب و کارها حسابداران از این حساب جهت نگهداری مطالبات کسب و کار از دیگران استفاده می کنند. زمانی که کالا یا خدمتی به شخص یا شرکتی به طور نسیه ارائه می گردد سرفصل حسابهای دریافتنی تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.

سایر حسابهای دریافتنی ( نوع : دارایی جاری )

حساب سایر حسابهای دریافتی مانند حسابهای دریافتنی تجاری می باشد با این تفاوت که طرف مقابل کسب و کار ما مشتری یا خریدار نمی باشد ( تجاری نمی باشد). مانند پرسنل شرکت، سازمان تامین اجتماعی ، اداره دارایی و …

اسناد دریافتنی تجاری ( نوع : دارایی جاری )

هر زمانی که یک کسب و کار بابت فروش کالا یا خدمات و یا تسویه مطالبات خود از مشتریان (خریداران کالا و خدمات شرکت ) چک، سفته یا اسناد بهادار دریافت نماید می بایست از سرفصل اسناد دریافتنی تجاری استفاده شود.

اسناد دریافتنی غیر تجاری ( نوع : دارایی جاری )

هر زمانی که یک کسب و کار بابت موضوعی غیر از فروش کالا یا خدمات و یا تسویه مطالبات خود از مشتریان (خریداران کالا و خدمات شرکت ) چک، سفته یا اسناد بهادار دریافت نماید می بایست از سرفصل اسناد دریافتنی غیر تجاری استفاده شود. مانند دریافت چک مازاد مالیات پرداختی به اداره دارایی. یا چک دریافتی از کارکنان بابت تسویه وام یا مساعده دریافتی ایشان.

موجودی مواد و کالا ( نوع : دارایی جاری )

هر زمانی که اقدام به خرید کالا جهت فروش و یا خرید مواد اولیه جهت تولید کالا می نماییم از این حساب می بایست استفاده گردد. ( لازم به ذکر است این حساب زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که روش ثبت موجودی مواد و کالا روش دائمی باشد نه روش ادواری – که این مطلب در مطالب آتی توضیح داده خواهد شد)

پیش پرداخت ها ( نوع : دارایی جاری )

استفاده از حساب پیش پرداخت ها زمانی مجاز می باشد که جهت خرید کالا یا خدماتی قبل از دریافت کالا و خدمات وجهی چه به صورت نقد و چه به صورت چک به فروشنده پرداخت می شود.  مانند پیش پرداخت بیمه – پیش پرداخت خرید کالا – پیش پرداخت اجاره و …

سرمایه گذاری های کوتاه مدت ( نوع : دارایی جاری )

اگر سرمایه گذاری به قصد تبدیل به وجه نقد در طی مدتی کمتر از یکسال باشد ، کوتاه مدت تلقی خواهد شد و در این حساب ثبت می گردد

زمین و ساختمان ( نوع : دارایی غیر جاری )

زمین و ساختمان خریداری شده توسط کسب و کار جهت سایت اداری یا کارگاه تولیدی در این حساب ثبت می گردد.

ماشن آلات ( نوع : دارایی غیر جاری )

ماشین آلاتی که جهت تولید کالا خریداری می شوند در حساب ماشین آلات ثبت می شوند مانند ماشین آلات تراشکاری و …

وسائط نقلیه ( نوع : دارایی غیر جاری )

هر گونه وسیله نقلیه سبک و سنگین که در مالکیت کسب و کار قرار گیرد در این حساب ثبت می گردد. مانند خودرو سواری، اتوبوس، کامیون و …

اثاثیه و منصوبات ( نوع : دارایی غیر جاری )

خرید انواع اثاثیه و منصوبات از جمله میز و صندلی ، کولر، یخچال، کامپیوتر و … می بایست در این حساب ثبت گردد.

سرمایه گذاری های بلند مدت ( نوع : دارایی غیر جاری )

اگر سرمایه گذاری به قصد تبدیل به وجه نقد در طی مدتی بیش از یکسال باشد ، بلند مدت تلقی خواهد شد و در این حساب ثبت می گردد

دارایی های نامشهود ( نوع : دارایی غیر جاری )

برخی از داراییها فیزیکی نمی باشند بنابراین قابل مشاهده عینی نیستند مانند حق الامتیاز، حق الاختراع، حق الاکتشاف، حق نشر و … این نوع دارایی ها در زمان خریداری (تصاحب) به حساب دارایی های نامشهود منظور می شوند.