آموزش حسابداری

آموزش حسابداری – درآمد ها

آموزش حسابداری مقدماتی – حساب درآمدها

تعریف درآمد

درآمدها منفعتی هستند که یک کسب و کار با فروش کالا یا خدمات خود به دست می‌آورد. هنگامی که یک موسسه، خدماتی برای دیگران انجام دهد یا کالایی به آنان تحویل دهد، در ازای آن مبلغی ( نقد، چک، سفته، … ) از ایشان دریافت می‌نماید یا معادل آن مبلغ از ایشان طلب‌کار می‌شود، این مهم موجب افزایش سرمایه شرکت می‌گردد. حساب درآمد دارای ماهیت بستانکار می باشد. یعنی همیشه بستانکار می شود.

انواع درآمد

درآمدها به طور کلی به دو دسته درآمدهای عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی تقسیم می شوند.

1- درآمدهای عملیاتی:

درآمدهایی هستند که در نتیجه از فعالیت شرکت در راستای اساسنامه و با هدف نیل به منظور خاصی که برای  آن بوجود آمده است، بدست می‌آیند. این دسته از درآمدها با توجه به اصل تداوم فعالیت شرکت، می‌توانند جنبه دائمی و پایدار داشته باشند. استمرار رشد این گروه از درآمدها میتواند نقطه قوت یا ضعف شرکت باشد.

2- درآمدهای غیرعملیاتی:

گروهی از درآمدهای شرکت که در قالب اهداف اساسنامه شرکت نیستند درآمدها غیر عملیاتی نام دارند. به‌عنوان مثال شرکت زمینی را می‌خرد که مازاد بر نیاز شرکت است، زمانی که زمین را به فروش می‌رساند، مازاد قیمت فروش نسبت به قیمت خرید زمین در گروه درآمدهای غیر عملیاتی قرار می‌گیرد.

سرفصل های حساب درآمدها

برخی از سرفصل های حساب درآمدها که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرند عبارتند از:

1- درآمد ارایه خدمات. ( عملیاتی)

مانند خدمات پس از فروش یک شرکت تولیدی نرم افزار

2- درآمد حاصل از عملیات پیمانکاری (عملیاتی)

مانند درآمد حاصل از عملیات پیمانکاری ساخت راه توسط یک شرکت راهسازی

3- فروش کالا ( عملیاتی)

مانند فروش خودرو توسط یک شرکت خودروسازی یا فروش یخچال توسط یک شرکت بازرگانی

4- درآمد اجاره (غیر عملیاتی)

مانند اجاره ساختمان های مازاد نیاز یک کسب و کار

5- درآمد سپرده های بانکی (غیر عملیاتی)

مانند سود تعلق گرفته به وجه سپرده شده نزد بانک های دولتی.

6- درآمد تسعیر نرخ ارز (غیر عملیاتی)

این درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز در زمانی است که یک کسب و کار مطالبات ارزی دارد، مقداری ارز در صندوق موسسه دارد و یا نزد بانک حساب ارزی دارد و ارزش ریالی ارز نسبت به تاریخ ثبت اولیه افزایش می یابد

7-درآمد اضافات انبار (غیر عملیاتی)

این حساب مربوط به ثبت اضافات کالا و موادی است که در زمان انبارگردانی تشخیص داده می شود.