نوشته های admin

مستمری بازماندگان در تامین اجتماعی – پرسش های متداول

برای دریافت مستمری بازماندگان، چه شرایطی باید داشت؟ بازماندگان واجد شرایط بیمه ­شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت: ١- درصورت فوت بیمه ­شده بازنشسته (بند ١ ماده ٨٠ قانون) ٢- درصورت فوت بیمه ­شده ازکارافتاده کلی مستمری ­بگیر (بند ٢ ماده ٨٠ قانون) ٣- درصورت فوت بیمه […]

حسابرسی چیست ؟

حسابرسی چیست ؟ حسابرسی فرایندی است بسامان به شکل جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانهٔ شواهد دربارهٔ ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی برای تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به اشخاص ذینفع

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی  ۱- تعریف از کار افتادگی کلی طبق بند ۱۳ ماده ۲ قانون : از کار افتادگی کلی عبارت است؛ از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ۳/۱ از درآمد قبلی خود را به دست […]

احکام مالیاتی قانون بودجه 1397 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه 1397 کل کشور ١- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد […]

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397 بخشنامه شماره 696/97/1000 مورخ 1/2/1397 حوزه معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی اداره کل تأمین اجتماعی استان به پیوست تصویر بخشنامه شماره 2364 مورخ 23/1/1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 22/1/1397 شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1397 و سایر سطوح […]

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 فصل اول : تعاریف ماده 1) در این آئین­ نامه، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ب) قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن. ج) اشخاص […]

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م

پرسش و پاسخ های متداول صورت معاملات فصلی – ماده 169 ق م م سوال ۱: روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟ پاسخ: مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز ، اعشار و هر گونه علامت دیگری وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی نمیباشد. سوال ۲: در سامانه آفلاین […]

بخشنامه دستمزد ۹۷ ابلاغ شد + دانلود فایل

امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه 1397 بخشنامه دستمزد ۹۷ با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۱۰.۴ برای سطوح مزدی و به اضافه رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به صورت ماهیانه با امضای علی ربیعی ابلاغ شد.

مشمولان قانون بیمه بیکاری چه کسانی هستند ؟

بیکار کیست ؟ بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری ، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شود و آماده به کار باشد. بر اساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی کارگاه مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند و […]

فرم درخواست مرخصی

مرخصی عبارت است از حقی که برای کارگر در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است. برای همه ما پیش می آید که به سبب بیماری و یا کارهای پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده شخصی ناچاریم محل کار را برای مدتی ترک کنیم؛ در این حالت اگر ترک کار […]