استانداردهای حسابداری ایران
هر شخصی که بعنوان حسابدار یا حسابرس درحرفه حسابداری مشغول است یا قصد ورود به این حرفه ها را دارد، می بایست شناختی نسبی از استانداردهای حسابداری به ویژه استانداردهای حسابداری پرکاربرد داشته باشد. که متاسفانه اکثر حسابداران عزیز به مهم توجهی ندارند.

لذا از این رو در این مطلب قصد داریم استانداردهای حسابداری ایران را معرفی و استانداردهایی را که بسیار بیشتر از سایر استانداردهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرند را بطور خلاصه بررسی می کنیم.

استانداردهای حسابداری ایران

خلاصه استانداردهای حسابداری ایران

دانلود خلاصه استانداردهای حسابداری ایران مقدمه استانداردهای حسابد…
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 41 – افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر

دانلود استاندارد حسابداری شماره 41 - افشای منافع در واحدهای تج…
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 40 – مشارکتها (مصوب 1398)

دانلود استاندارد حسابداری شماره 40 - مشارکتها (مصوب 1398) هدف …
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 39 – صورتهای مالی تلفیقی

دانلود استاندارد حسابداری شماره 39 - صورتهای مالی تلفیقی (مصوب…
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 38 ترکیبهای تجاری (مصوب 1398)

دانلود استاندارد حسابداری شماره 38 - ترکیب تجاری (مصوب 1398) ه…
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 37 – ابزارهای مالی: افشا

دانلود استاندارد حسابداری شماره 37 - ابزارهای مالی: افشا هدف 1…
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 36 – ابزارهای مالی: ارائه

دانلود استاندارد حسابداری شماره 36 ابزارهای مالی - ارائه هدف 1…
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 35- مالیات بر درآمد

دانلود استاندارد حسابداری شماره 35 - مالیات بر درآمد هدف 1- هد…
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 34- رویه‌های حسابداری

دانلود استاندارد حسابداری شماره 34 - رویه‌های حسابداری، تغییر …
استانداردهای حسابداری ایران

دانلود استاندارد حسابداری شماره 33

دانلود استاندارد حسابداری شماره 33 - مزایای بازنشستگی کارکنان …